Isten nyugosztalja Zsíros Sándort a Gulágkutatók Nemzetközi Társaságának alapító elnökét

There are no translations available.

 1931-2014

 

 

A „Málenkij robot” Emlékbizottság 2014-2015 küldetésnyilatkozata és céljai

There are no translations available.

„Málenkij robot” Emlékbizottság 2014-2015

Gulágkutatók Nemzetközi Társasága

3515 Miskolc-Egyetemváros, BTK Történettudományi Intézet B/2401

www.malenkijrobot.hu

 

A „Málenkij robot” Emlékbizottság 2014-2015 

küldetésnyilatkozata és céljai

 

Hazánk társadalmának régi adóssága, hogy méltóképpen emlékezzen és emlékeztessen azokra az ártatlanul elhurcolt magyar állampolgárokra, azokra a százezrekre, férfiakra és nőkre, fiúkra és leányokra, akiket 1944-1945-ben a sztálini totális diktatúra fegyveres szervei hurcoltak el szülőföldjükről többnyire „málenkij robot”, vagyis csak egy „kis munka” hazugságával szovjetunióbeli kényszermunkára, hadifogoly- és internálótáborokba.

Az Emlékbizottság célja ennek a régi adósságnak a törlesztése, az elhurcoltaknak és hozzátartozóiknak erkölcsi elégtételt adni az ártatlanul, ítélet nélküli fogságba vetésért, az évekig tartó kényszermunkáért és szenvedésekért, a családi tragédiákért és több tízezer honfitársunk haláláért, amelyről a rendszerváltás időszakáig még nem is beszélhettek a megtorlás veszélye nélkül. Az erkölcsi elégtételt csak úgy valósulhat meg, ha ezek a tragikus események, nemcsak hogy bekerülnek a nemzeti emlékezetbe, hanem azon belül a történelmi súlyának megfelelő helyre kerül. 

E cél minél gyorsabb és teljesebb megvalósulása érdekében az Emlékbizottság a kárpát-medencei, nemzeti és a nemzetek közötti együttműködés jegyében kívánja összefogni, segíteni és koordinálni mindazon szervezetek és magánszemélyek e cél eléréséért folyó tevékenységét, amelyek, és akik egyetértenek az Emlékbizottság küldetésnyilatkozatával és célkitűzéseivel. 

Az Emlékbizottság tevékenységét a Magyar Országgyűlés 2012. május 21-én megszavazott, a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknapjáról szóló 41/2012. (V. 25.) OGY határozatára támaszkodva és azzal teljes összhangban kívánja folytatni, amely többek között kimondja, hogy: 

„A Magyar Országgyűlés

- méltóképpen kíván megemlékezni arról a mintegy 800 ezer magyar honfitársunkról, akiket 1944 őszétől kezdve hadifogolyként vagy internáltként a Szovjetunióba hurcoltak több éves kényszermunkára… […] 

- tisztelettel adózik mindazok előtt, akik életüket adták a hazáért, magyarságukért, származásuk miatt, politikai, vallási meggyőződésükért, illetve akik emberi és polgári jogaiktól megfosztva idegen földön, hazájuktól több ezer kilométerre, embertelen, megalázó körülmények között fogságot szenvedve végeztek kényszermunkát; 

- támogatja és szorgalmazza olyan emlékművek állítását, megemlékezések szervezését, oktatási anyagok és tudományos feldolgozások készítését, amelyek a kommunista diktatúra idején a Szovjetunióba hurcolt […] kényszermunkásokra emlékeznek; 

- felkéri a központi államigazgatási szerveket, az oktatási intézményeket, az egyházakat és a civil szervezeteket, a közszolgálati médiumokat, valamint az önkormányzatokat, hogy gondoskodjanak a Szovjetunióba hurcolt magyar […] kényszermunkásokról való méltó megemlékezésről.” 

Az Emlékbizottság a következő konkrét célok megvalósítását tűzte ki a „málenkij robot”ra elhurcoltak tragikus történetének a nemzeti emlékezet méltó helyére való beemelése érdekében: 

1. 

Önálló, független kutatóintézet és múzeum létrehozása, amely a Magyar Országgyűlés 41/2012. (v. 25.) OGY határozatának eleget téve a GUPVI- és a GULAG-lágerekbe hurcolt magyar állampolgárok – internáltak, hadifoglyok és politikai rabok – történetét kutatja és kutatási eredményeit oktatási anyagok, tudományos feldolgozások: évkönyv, folyóirat stb. formájában, valamint konferenciákon, ismeretterjesztő előadásokon, kiállításokon és megemlékezéseken közzé teszi. El kell érni, hogy a kutatóintézet és múzeum működését a Magyar Állam évenkénti költségvetési támogatással finanszírozza. 

2.

Magas szakmai színvonalú tanulmánykötet kiadása 2014 szeptemberéig, amelyben a „málenkij robot” témájával foglalkozó hazai és határon túli történészek összefoglalják eddigi kutatási eredményeiket.

3.

A történelem tankönyvekbe a II. világháború témájánál kerüljön be, és megfelelő terjedelemben, a „málenkij robot”, s annak részeként az etnikai alapon, a kollektív bűnösség és büntetés jegyében a Kárpát-medencében történt magyar és német származású civil lakosság tömeges szovjetunióbeli kényszermunkára, hadifogoly- és internálótáborokba deportálásának története.

4.

További emléktáblák és emlékhelyek létrehozása az elhurcolások, a gyűjtőhelyek és az egykori céltáborok színhelyein. 

5.

A „Málenkij robot”-ban érintett települések, szervezetek és személyek felkutatása, a velük való együttműködés kialakítása, az egymás közötti információáramlás elősegítése, koordinálása, közös megemlékezések szervezése. 

6.

Dokumentum-, ismeretterjesztő és játékfilm készítése a „málenkij robot” történetéről. 

7.

„Málenkij robot” emlékév megtartása a Kárpát-medencében 2014-2015-ben, e tragikus események 70. évfordulója alkalmából a témában érintett önkormányzatokkal, civil szervezetekkel és magán személyekkel összefogva. 

 

Miskolc, 2013. április 27.  

 

Dr. Stark Tamás

„Málenkij robot” Emlékbizottság 2014-2015

Elnök

 

Dr. Bognár Zalán

„Málenkij robot” Emlékbizottság 2014-2015

Társelnöke

 

Majorszki András

Gulágkutatók Nemzetközi  Társasága 

Elnök 

 

Matkovits-Kretz Eleonóra

Magyarországi Németek 

Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre ű

Elnök

 
 

Málenkij robot 2013. Április 26-27-28. Péntek – Szombat – Vasárnap

There are no translations available.

 

MEGHÍVÓ

 

A Gulágkutatók Nemzetközi Társasága és a 
Muskolci Rgyetem BTK Történelemtudományi Intézet
Nemzetközi Konferenciája
  
2013. április 26-27-28.
Péntek-Szombat-Vasárnap

"Málenkij robot"
Emlék, emlékezet, megemlékezés

Védnökök :
Dr .Latorcai Csaba, az Emberi Erőforrások Minisztériuma nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára
Dr. Kriza Ákos, Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere
Csöbör Katalin, Országgyűlési képviselő
Molnár Péter, Önkormányzati képviselő, az Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke

2013. április 26. Péntek
Nyilas Misi Ház, Miskolc Kossuth u. 17
A Gulágkutatók Nemzetközi Társasága és a Lévay József  Közművelődési Egyesület közös szervezésében
Zsíros Sándor « Szemelvények a Gulágok Memoárirodalmából » c. könyv bemutatója  
16.45-17.00. A vendégek fogadása
17.00-17.20. A szerző köszöntése
17.20-17.30. „Málenkij robot” - Majorszki András GKNT elnök bevezető előadása
17.30-19.00. Zsíros Sándor GKNT alapító elnök, elnökségi tag előadása
 

2013. április 27. Szombat
Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium, Miskolc Fényi Gyula tér 2-12.
A Gulágkutatók Nemzetközi Társasága és a Miskolci Egyetem BTK Történelemtudományi Intézet közös szervezésében.
9.00-10.00. Regisztráció, Sajtótájékoztató
10.00-10.40. Megnyitó a résztvevők köszöntése
10.40-11.00. Dr. Stark Tamás MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet,tudományos főmunkatár s A GULAG és GUPVI táborrendszer megítélése a nemzetközi tudományos életben
11.00-11.20. Dr. Bognár ZalánKároli Gáspár Református Egyetem, egyetemi docens A „Málenkij robot” kutatási és közfelfogási problematikái
 

11.20-11.40. Szünet
 

11.40-12.00. Dupka György Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet igazgatója, a Szolyvai Emlékparkbizottság felelős titkára A Gulág- és Málenkij robot-kutatás eredményei és helyzete Kárpátalján
12.00-12.20. Molnár D. Erzsébet II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Lehoczky Tivadar Intézet, tanár és kutató Magyar és német nemzetiségű lakosok deportálása Beregszász és Munkács városokból a szovjet rendszer kiépítésének idején (a Kárpátaljai Állami Levéltárban fellelt adatok és a túlélők visszaemlékezései alapján).
12.20-12.40. Benkő Levente Művelődés Egyesület, Kolozsvár szerkesztő, magánkutató Magyarok és németek nemzetiségi alapú internálása és meghurcolása 1944 őszén Romániában.
13.00-13.20. Dr. Muradin János Kristóf SAPIENTIA-Erdélyi Magyar Tudományegyetem, történész, egyetemi adjunktus  „Megtisztítottuk a várost a magyaroktól!” Román közrejátszás a kolozsvári magyar civilek GULAG-ra hurcolásában 1944 őszén
 

13.00-14.30 Ebédszünet
 

Szervezetek bemutatkozása:
14.30-14.45. Majorszki András, Gulágkutatók Nemzetközi Társasága, elnök
14.45-15.00. Dr. Stark Tamás, GULAG-okban Elpusztultak Emlékének Megörökítésére Alapítvány, elnök
15.00-15.15.Matkovits Kretz Eleonóra, Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre, elnök
15.15-15.30. Árvay Attila, Szerencsi Német Nemzetiségi Önkormányzat, elnök
15.30-15.45. Stumpf Bálint, Sárospataki Német Nemzetiségi Önkormányzat, elnök
15.45-16.00. Endrész György, Schwarzwald Hagyományörző Egyesület, Rátka, elnök
16.00-16.15. Dr. Börzsönyi Józsefné, Ondi Református Egyházközség, lelkész


16.15-16.45. Szünet
 

16.45-19.00. A Gulágkutatók Nemzetközi Társaságának nyilvános közgyűlése, kerekasztal beszélgetés a „Malenkij-robot” 70. évfordulójával kapcsolatosan.
19.00-20.00. Vacsora


2013. április 28. Vasárnap
9.00-11.00. A Hermann Ottó Múzeum, Képzőművészeti Gyűjteményének megtekintése
11.30. Mise és „Málenkij robot” megemlékezés az Avasi Jezsuita Templomban

 


GULÁGKUTATÓK NEMZETKÖZI TÁRSASÁGA
MISKOLC-EGYETEMVÁROS 3515
TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYI INTÉZET B/2. IV. 401.
www.gknt.hu
Majorszki András, elnök
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 30/412-2002

 

Támogatóink: 

Együttműködő partnereink:


Miskolci Egyetem BTK Történettudományi Intézet
Miskolci Egyetem BTK Kulturális Antropológia Intézet
Lévay József Közművelődési Egyesület, Miskolc
Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre, Pécs

 

 

Megemlékezés 2013. február 23. (szombat) 14.00 óra

There are no translations available.

 Kedves Barátunk!

 

A GULAG-okban Elpusztultak Emlékének Megörökítésére Alapítvány kuratóriumának nevében:

Dr. Stark Tamás elnök, Nagyné Pintér Jolán az alapító leánya, elnökhelyettes,

 

tisztelettel meghívja Önt és Kedves Hozzátartozóját

a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja alkalmából rendezendő megemlékezésre.

 

 

2013. február 23. (szombat) 14.00 óra

 

Budapest, V. Honvéd tér, a GULAG Rabok Emlékművénél

 

Megemlékező beszédet mond:

 

Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke

 

 

Kérjük, hogy aki a megemlékezésen koszorúzni kíván, szíveskedjék szándékát 2012. február 22-ig jelezni, a 06/30-456-2478-as telefonszámon, Nagyné Pintér Jolánnak!

 

 

Megemlékezés

There are no translations available.

Az 1945. január 23-án Diósgyőrből kényszermunkatáborba elhurcoltak tiszteletére koszorúzással emlékezik Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 
2013. január 23-án 10 órakor, a Diósgyőri vár bejárata melletti volt óvoda épület falán elhelyezett emléktáblánál.

Beszédet mond: Somorjai Lehel a B-A-Z Megyei Levéltár igazgatója.

Tisztelettel várjuk az érdeklődőket, megemlékezőket és a Gulágkutatók Nemzetközi Társaságának minden tagját.

 

GULÁG-NAP

There are no translations available.

GULÁG-NAP

 

Meghívó

There are no translations available.

GULÁGKUTATÓK NEMZETKÖZI TÁRSASÁGA
MISKOLC-EGYETEMVÁROS 3515
TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYI INTÉZET B/2. IV. 401.
 
Tisztelt Tagtársam!
 
A Gulágkutatók Nemzetközi Társasága 2012. április 11-én harmadik alkalommal rendezi meg a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának Történeti Intézetével közösen Nemzetközi Konferenciáját. Rendezvényünkkel kapcsolatosan kialakult széleskörű összefogásnak köszönhetően, idén számos kísérő programmal sikerült konferenciánkat színesíteni.
A Gulágkutatók Nemzetközi Társaságának nevében Tisztelettel szeretném Önt meghívni Nemzetközi Konferenciánkra és az ezt követő Közgyűlésre.
 
NEMZETKÖZI KONFERENCIA
Helyszín: Magyar Tudományos Akadémia MAB Székház, Miskolc Erzsébet tér 1.
Időpont: 2012. április 11. szerda 9.00-18.00.
 
PROGRAM
 
2012. április 11. Délelőtti szekció
Fővédnökök:
Holczinger Ferenc SJ Igazgató Úr
Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium, Miskolc
Molnár Péter Elnök Úr
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Képviselője az Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke
 

900–1000
Regisztráció

1000–1040
Megnyitó, köszöntések

1040–1100
Várdy Béla: A Gulág megszületése, kifejlődése és mibenléte
1100–1120
Vladimir Rott: Ne felejtsünk! Visszaemlékezés a Gulágra
1120–1140
Bognár Zalán: Sztálin 1944. december 16-ikai határozatának végrehajtása a Kárpát-medencében
1140–1200
Tatjana Guszarova: Egy család utazása Gulag-országban az 1940-es évek végén és az 50-es években
1200–1220
Barabás László: Gulág és málenkij robot
1220–1240
Stark Tamás: Magyar civilek elhurcolása a Szovjetunióba, különös tekintettel a budapesti deportálásokra
1240–1300
Várdy Huszár Ágnes: A Gulágról hazajöttek visszaemlékezései mint történelmi források
1300–1330
Vita, hozzászólások

 
 
2012. április 11. Délutáni szekció
 

1500–1520
Molnár D. Erzsébet: Kárpátaljai magyarok a donbászi munkaszolgálaton
1520–1540
Murádin János Kristóf: Málenkij robot – Kolozsváriak szovjet fogságban 1944–1948
1540–1600
Máthé Áron: A szovjet fogság képe a kommunista diktatúra idején
1600–1620
Kunt Gergely: „A kommunisták azért nehezteltek rám, mert Hitler idején nemzeti szocialistának vallottam magam” – avagy egy világkép és mozgatórugói
1620–1640
Simon Gábor: Nyíregyháza és a Gulág
1640–1700
Majorszki András: Ondiak (Zemplén m.) kényszermunkán a Szovjetunióban 1945–1947
1700–1720
A Gulág-szeminárium legjobb dolgozata
1720–1800
Vita, hozzászólások, a konferencia zárása

 
Kísérő rendezvények:
 
1. 2012. április 12. csütörtök 9. 30- 11.00.
Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium
Miskolc Fényi Gyula tér 2-12.
Helyszín: Szent Ignác épület, Fényi Gyula terem
Programok: Előadások, műhelybeszélgetés a Gulagról
Várdy Huszár Ágnes és Várdy Béla professzorok,
Duquesne Egyetem, Pittsburgh, USA
Tatjana Guszarova,
Lomonoszov Egyetem, Moszkva, Oroszország
 Kamarakiállítás: Szovjet fogságban – Emlékek Dr. Gyermek László rabságának idejéből (Budapesti Történeti Múzeum kiállítása, tablókon)
 
2. 2012. április 13. péntek 16.30-18.00.
Nyilas Misi Ház, Lévay József Közművelődési Egyesület
Miskolc Kossuth u. 17.
Helyszín: Oratórium
Program: Előadás és filmvetítés: Gulyás Gyula filmrendező
Részletek Gulyás Gyula „Málenkij robot” (1987-1989) c. dok.filmből. Beszélgetés a rendezővel.
 
 
Rendező intézmények:
 
Gulágkutatók Nemzetközi Társasága
www.gknt.hu
Miskolci Egyetem BTK Történet-tudományi Intézet
http://bolcsesz.uni-miskolc.hu
http://tortenelemszak.uni-miskolc.hu
Fényi Gyulai Jezsuita Gimnázium és Kollégium
www.jezsu.hu
Lévay József Közművelődési Egyesület
www.nyilasmisi.hu
MTA MAB Történettudományi Munkabizottság
http://mab.mta.hu
 
 
KÖZGYŰLÉS
 
A Gulágkutatók Nemzetközi Társaságának Elnöksége nevében a konferenciát követően rendes közgyűlést hívok össze.
 
Időpont: 2012.április 11. szerda 18. 30.
Helyszín: Miskolc, Sarokház Kávézó, Széchenyi u. 2.
 
A közgyűlés napirendje:
 
-         A résztvevők köszöntése
-         A levezető elnök jóváhagyása
-         A jegyzőkönyvezető és hitelesítők kijelölése és elfogadása
-         A napirend elfogadása
-         A konferencia kiértékelése
-     Az egyesülettel kapcsolatosan felmerülő kérdések, problémák rendezése
-         Egyebek
 
 
Kérem, hogy részvételi szándékát előre jelezze a 06/30/412-2002-es telefonszámon vagy a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it email címen, 2012. április 4-ig. A rendezvény idejére Nyilas Misi Házban (2500 FT/ Fő) szállás igényelhető.
Egyesületünkről és programjainkról részletes információk találhatóak www.gknt.hu oldalon.
 
                                                              
 
 
 
 
Üdvözlettel!
 
Miskolc, 2012-03-20.                                                                         Majorszki András
                                                                                                               GKNT Elnök

 

 

A Gulágkutatók Nemzetközi Társaságának küldetésnyilatkozata

There are no translations available.

Az egyesület célja:

A második világháború alatt és után a szovjetek által a Gulág táboraiba rabszolgamunkára hurcolt magyarok (hadifoglyok, civil férfiak és nők) sorsának, körülményeiknek, történetüknek, az elhurcolás okainak felkutatása, dokumentálása, bemutatása, azért is, hogy ezt a - mindmáig – háttérbeszorított, elhallgatott tömeges emberírtas és szenvedés eseményeit és következményeit a közgondolkodás, a közvélemény számára közzé tegyük.
Célunk továbbá az is, hogy olyan sorsközösség alakuljon meg, amely a közösség ereje révén megerősíti összetartozásunkat és bizodalmunkat abban is, hogy utódaink majdan méltóképpen, kegyelettel emlékezzenek sokat szenvedett elődeinkre, a szovjethatalom által 1944-1955 között büntetés végrehajtó intézetekben, a kényszermunkatáborokban szenvedett és elpusztult emberekre.
Ennek érdekében:

  • Összegyűjtjük, regisztráljuk a témában magyar nyelven már megjelent dokumentumokat (tanulmányokat, visszaemlékezéseket, memoárokat, naplókat, verseket, fotókat, filmeket és más emlékeket.)
  • Felkutatjuk a még kéziratban lappangó a témában megszületett írásokat, dokumentumokat.
  • Ösztönözzük az újabb tanulmányok, írások, emlékiratok létrejöttét és támogatjuk ezek és a régebben megszületetett munkák megjelenését.
    Továbbá a fentebb írt célok érdekében:
  • A Társaság a témához kapcsolódóan kiadványokat, folyóiratokat, könyveket szerkeszt, ad ki, kiállításokat hoz létre, a témában jártas szakemberek előadásait rendezi, emlékezéseket, vitaköröket szervez. Web-lapot szerkeszt és működtet. Audiovizuális eszközök (kép- és hanghordozók) segítségével is terjeszti célkitűzéseit, propagálja programjait, kiadványait.
  • Együttműködést alakít ki közművelődési, kulturális közintézményekkel, különös tekintettel iskolai és közművelődési honismereti szakkörökkel, helytörténeti csoportokkal, valamint minden más hasonló célokért tevékenykedő szervezetekkel, kutatóhelyekkel, egyesületekkel és tagjaikkal. Részt vesz pályázatokon és pályázatokat ír ki a fentebb megfogalmazott célkitűzéseink megvalósítása érdekében. (ASZ. 3.)